“Wij streven steeds naar concrete resultaten die voor de cliënt een meerwaarde betekenen”

Luc Eliaerts

Advocaat – Vennoot

Sinds 1976
T +32 (0)3 260 68 88
F +32 (0)3 260 68 99

Voorkeurmateries:

 • Arbeidsrecht : individueel en collectief
 • Socialezekerheidsrecht
 • Vennootschapsrecht, waaronder fusies en overnames

Studies:

 • Licentiaat rechten en bachelor economie aan de KU Leuven

Talen:

 • Nederlands
 • Frans
 • Engels

Publicaties:

 • Auteur van het boek "Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid", Kluwer, Antwerpen, 2014, 697 p.
 • Auteur van het boek "Beschermde werknemers, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk - Herziene editie" Larcier, Brussel, 2013, 402 p.
 • Auteur van het boek “Beschermde werknemers, ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk” De Boeck en Larcier, Brussel, 2002, 346 p.
 • Auteur van diverse artikelen in het Rechtskundig Weekblad, Journal des Tribunaux du Travail, Sociaalrechtelijke Kronieken