Sara COCKX

Lawyer – Partner

Since 2003
T +32 (0)3 260 68 88

PREFERRED AREAS OF SPECIALIZATION:

 • Labour law: individual and collective 
 • Social security law
 • Social inspection and criminal law in relation to social legislation
 • Social obligations in the construction sector
 • Privacy and data protection law
 • Independent cooperation agreements

EDUCATION

 • Master of Laws at the Catholic University of Leuven
 • Erasmus at the Université Panthéon-Sorbonnes in Paris, France  
 • Data Protection Officer course at the Data Protection Institute

LANGUAGES:

 • Dutch
 • English
 • French

PUBLICATIONS:

 • DIELTIENS, E. and COCKX, S., "Verboden terbeschikkingstelling van personeel in het kader van detachering: stand van zaken anno 2021" (Prohibited posting of personnel in the context of secondment: state of affairs anno 2021),SCHOUPS, S. BUSSCHER, G. DE BUYZER and K. LEMMENS (eds.), Schoups 70 jaar jubileumboek, Antwerp, Schoups, 2021, 143-157
 • ​COCKX, S. and DIELTIENS, E. “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VIII: Bestuurder en werknemer: wat na het WVV?” (New company law Part VIII: Director and employee: what comes after the Companies and Associations Code?),  Pacioli 2019, ep. 488, 4-7.​
 • COCKX, S., and VAN DAMME, S. "Opzeggingsvergoeding berekenen: wat met de werknemersvoordelen?" (Calculating redundancy payment: what about the employee benefits?), Pacioli 2017, no. 436, 7-12.​
 • COCKX, S., “Specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector” (Specific joint and several liability for wage debts in the construction sector), TBO 2017, ep. 2, 126-127.
 • COCKX, S., and VAN DAMME, S. "De (niet)aansprakelijkheid van een werknemer: Vrijgeleide voor onverantwoord gedrag?" (The (non-)liability of an employee: licence for irresponsible behaviour?), Pacioli 2016, no. 434, 1-4.​
 • COCKX. S. and VAN DAMME, S., "Het sociaal statuut van de dagelijkse bestuurder van een vzw" (The social status of the managing director of a non-profit organisation), Pacioli 2016, no. 422, 6-8.​
 • COCKX, S., and VAN DAMME, S., “Opdrachtgevers opgelet: hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden uitgebreid” (Clients beware: joint and several liability for social and tax debts extended), Pacioli 2016, no. 421, 1-4.​
 • COCKX, S., and VAN DAMME, S., “De taxshift & de verlaagde sociale lasten voor werkgevers en zelfstandigen” (The tax shift & reduced social charges for employers and the self-employed), Pacioli 2016, no. 419, 4-6.​
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M. and LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid” (Extra-contractual liability), in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.​
 • COCKX, S., "De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven - Have you checked in yet?" (Electronic attendance registration at construction sites - Have you checked in yet?), TBO 2015, 344.​
 • COCKX, S., "De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen. Stand van zaken na twee jaar toepassing van de wet” (The joint and several liability for wages. State of affairs after two years of application of the law),TBO 2015, 381.​
 • SCHOUPS, M. and COCKX, S. “Wat moet u weten over de inhoudingsplicht?” (What do you need to know about pay deductions?), Sterck Magazine 2015, no. 7.​
 • COCKX, S., “Extension de la responsabilité solidaire (“article 30bis”) pour les donneurs d’ordre” (Extension of joint and several liability ("Article 30a") for clients), La Chronique 2015, no. 47, 40-43.​
 • COCKX, S., “Het eenheidsstatuut in de bouwsector: de uitzondering bevestigt de regel?” (The unified status in the construction sector: the exception confirms the rule?), TBO 2014, 107-115.​
 • COCKX, S., “Actualia arbeidsrecht in de bouwsector – Een aantal recente fraudebestrijdingsmaatregelen onder de loep” (Latest news on employment law in the construction sector - A closer look at some recent anti-fraud measures), TBO 2013, 147-156.​
 • COCKX, S., "Sociale media in de arbeidsrelatie: 'vriend' of vijand?" (Social media in the working relationship: 'friend' or foe?), Works council. 2012, ep. 1, 12-27.​
 • COCKX, S., "Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak (2005-2009)", (Unfair dismissal and misuse of dismissal law. Overview of case law).Or. 2010, ep. 4 (part 1) and ep. 5 (part 2).​
 • COCKX, S. and MAERTEN, P., "Overzicht Rechtspraak beschermde werknemers 2002 - 2007" (Overview of Case law protected employees 2002 – 2007), Or. 2008, ep. 1, 1-29.​
 • ​COCKX, S., "De uitwinningsvergoeding uitgeteld?" (End of severance payment?) in Claeys & Engels, De Arbeidsovereenkomstwet na 30 jaar... Anders bekeken, 303-311.

OTHER:

 • Regular speaker at webinars, seminars and in-house courses
 • Certified Data Protection Officer