Rookmelder verplicht in elke huurwoning

Auteur(s): Bert Gregoir
Categorie: Vastgoed,
Geplaatst op: 11 januari 2013

Met ingang van 1 januari 2013 is het in het Vlaams Gewest verplicht om rookmelders te voorzien in huurwoningen. Sinds 8 mei 2009 zijn rookmelders reeds verplicht in nieuwe woningen en bij renovatiewerken waarvoor een stedenbouwkundige vergunning vereist is, en dit wordt nu dus uitgebreid naar de huurwoningen.

De op 1 januari 2013 in werking getreden regelgeving (Vlaams Decreet van 1 juni 2012 houdende de beveiliging van woningen door optische rookmelders, B.S. 13 juli 2012) bepaalt dat alle huurwoningen waarvoor een nieuwe huurovereenkomst wordt afgesloten na 31 december 2012 uitgerust moeten zijn met voldoende rookmelders. Voor de bestaande huurovereenkomsten geldt een gefaseerde invoering van deze verplichting. Zo hebben de eigenaars van huurwoningen die gebouwd werden vóór 1945 en verhuurd worden als hoofdverblijfplaats, nog maximum drie jaar tijd vanaf de inwerkingtreding van het Decreet om de woning te voorzien van rookmelders. Huurwoningen die gebouwd werden vanaf 1945 zullen over maximum 6 jaar aan deze verplichting moeten voldoen.

De verhuurder is aansprakelijk voor de aankoop en de installatiekosten van de rookmelders. De huurder staat in voor het onderhoud en vervangingskosten na afloop van de door de fabrikant vermelde levensduur van de batterij. Het bewijs dat de rookmelder effectief is geplaatst, dient te worden gehecht aan het huurcontract. Ingevolge het Besluit van de Vlaamse Regering van 6 mei 2012 wordt op een website van de Vlaamse overheid www.wonenvlaanderen.be een handleiding beschikbaar gesteld voor de plaatsing van rookmelders.

Volgens de administratieve toelichting op dezelfde website zal het ontbreken van rookmelders op zich niet leiden tot een ongeschiktheid en/of onbewoonbaarheidsbesluit in de zin van de Vlaamse Wooncode, maar zal in de regel een dergelijke woning wel als niet-conform beschouwd worden wanneer de eigenaar een conformiteitsattest in de zin van de Vlaamse Wooncode zou aanvragen. Bij de weigering van een dergelijk conformiteitsattest riskeert de eigenaar van de woning bovendien de sancties opgenomen in de Vlaamse Wooncode, hetzij de verplichting om de werken uit te voeren of indien nodig de woning te herbestemmen of te slopen en strafrechtelijke handhaving.