We focussen al meer dan veertig jaar op de relaties tussen werkgevers en werknemers, en sociaal verzekerden en overheidsinstellingen. We vertegenwoordigen zowel bedrijven als particulieren, en zijn graag uw ervaren gids, adviseur en raadsman.

— Rechtsgebieden —

INDIVIDUEEL ARBEIDSRECHT

Vertrouw op onze expertise bij alle vraagstukken en geschillen rond arbeidsovereenkomsten en arbeidsreglementen – van aanwerving tot ontslag, en van grensoverschrijdend gedrag tot welzijn op het werk.
 • Opmaak arbeidsovereenkomsten
 • Geschillen rond schijnzelfstandigheid
 • Opstellen van management- en consultancyovereenkomsten
 • Begeleiding en coaching bij arbeidsconflicten
 • Ondersteuning bij ontslag, vervroegde uittreding of dringende reden
 • Optimaal verlonen en loongeschillen
 • Arbeidstijden en welzijn op het werk
 • Camerabewaking en controle e-mail
 • Extralegale voordelen en verzekeringen
 • Handelsvertegenwoordigers
 • Tijdskrediet

COLLECTIEF ARBEIDSRECHT

Schakel ons in om collectieve arbeidsgeschillen te vermijden of om uw positie krachtig te verdedigen. Zodra een herstructurering of groot veranderingstraject in uw bedrijf in zicht komt, is ons tactisch en juridisch advies goud waard.
 • Opmaak bedrijfs-cao’s
 • Advies bij collectief ontslag
 • Begeleiding bij sociale verkiezingen
 • Ondernemingsraden, comités voor preventie en bescherming op het werk en overleg met vakbonden
 • Herstructureringen en sluitingen
 • Begeleiding bij sociale actie

SOCIALEZEKERHEIDSRECHT

We kennen onze weg erg goed in het complexe web van instellingen en overheden die met de sociale zekerheid te maken hebben. Zo zorgen we ervoor dat u altijd maximaal uw zaak kunt verdedigen en uw argumenten met effect kunt doen gelden.
 • Conflicten met de RSZ
 • Sociaal statuut van zelfstandigen
 • Arbeidsongevallen en beroepsziekten
 • Ziekte- en invaliditeitsverzekering
 • Pensioengeschillen
 • Geschillen met RVA, VDAB en kinderbijslagfondsen

SOCIAAL STRAFRECHT

Met de steeds strenger wordende strafbepalingen in het sociaal recht neemt u best geen enkel risico. Schakel ons preventief in om uw bewegingsvrijheid te kennen, en reken op onze inzichten en argumenten in geval van een controle.
 • Contacten met de sociale inspectie
 • Verdediging voor de correctionele rechtbank
 • Geschillen rond administratieve geldboeten

INTERNATIONAAL SOCIAAL RECHT

Elke grensoverschrijdende tewerkstelling leidt tot een gegoochel met contracten, sociale en fiscale instellingen en rechtssystemen. Juiste keuzes maken hier het verschil tussen succesvolle buitenlandse avonturen en steeds weerkerende conflicten. Vertrouw op ons advies.
 • Opstellen van internationale arbeidsovereenkomsten
 • Statuut van grensarbeiders
 • Loonoptimalisatie bij internationale tewerkstelling
 • Detachering
 • Arbeidsvergunningen en beroepskaarten

— Te contacteren vennoten in dit domein —

Koen Stappers
Sara COCKX
Stephanie RAETS