Publicatie – Vlaams Taaldecreet: de ene (Engelstalige) e-mail is de andere niet

Taalwetgeving in sociale betrekkingen stelt ondernemingen voor dagdagelijkse uitdagingen. Hanteert men eerder het Engels, zoals internationaal gangbaar, of hanteert men de lokale taal (Nederlands of Frans) om in lijn te zijn met de wetgeving? Het niet-gebruik van de lokale taal houdt (in Vlaanderen en Wallonië, minder in Brussel) risico’s in op het vlak van nietigheid van bv. policy’s, bonusplannen, tuchtsancties, …

Tom Lemense bespreekt een cassatiearrest van 18 oktober 2021 (S.19.0057.N) m.b.t. het Vlaams Taaldecreet van toepassing in het Nederlandse taalgebied, met de valkuilen omtrent het gebruik van het Engels.

De noot bij het cassatiearrest is verschenen in de editie van mei 2022 van Oriëntatie, een publicatie van Wolters Kluwer.