Goed juridisch advies en krachtige procesbijstand veronderstellen een correcte vergoeding. Vaak is het onmogelijk om die bij de start van onze samenwerking gedetailleerd te becijferen. Maar goede afspraken maken, dat kan wel. Dus doen we dat altijd.

— Erelonen —

De basis voor duidelijke ereloonafspraken, zijn stevige fundamenten. Wij berekenen erelonen op twee manieren:

  • Volgens uurtarief – De hoogte van ons uurtarief schommelt in functie van het soort taak, de ervaring van de betrokken advocaat en de hoogdringendheid van de actie. In elk geval kent u die tarieven bij de start. U mag ook altijd een inschatting vragen van het totaalbudget.
  • Volgens waardetarief – Als uw zaak in geld waardeerbaar is, kunnen we onderling een percentage van de waarde afspreken dat als ereloon geldt. Dat percentage schommelt tussen vijf en vijftien procent.

Bij Stappers advocaten betaalt u 15,00 euro (18,15 euro incl. BTW) kantoorkosten per tekstpagina. Die omvatten al onze uitgaven voor informatica, personeel, gebouw, ... Dit tarief geldt sedert 1 januari 2023 en is jaarlijks aanpasbaar.

Alle extern gemaakte kosten en voorschotten worden netto doorgerekend.

Praktische afspraken over voorschotten en prestatiestaten maken we liefst tijdens ons eerste overleg. Zo weet u precies waar u aan toe bent. We bekijken samen met u of uw rechtsbijstandsverzekering dekking verleent.