Invordering van onbetaalde facturen vraagt om een persoonlijke en kordate aanpak. We nemen dat hele proces graag uit uw handen – van aanmaningsbrieven tot vonnis en krachtige uitvoering. Snel, effectief en kostenbesparend.

TE CONTACTEREN VENNOOT
INZAKE INCASSO

Kristof Keyzer

De volgende stappen
komen aan bod:

We geloven in een methodische en procesmatige aanpak van incassodossiers, waarbij we alle cruciale stappen op de juiste momenten nemen. Zo vergroten we de slaagkans en beperken we de kosten onderweg. Dat traject omvat deze etappes:

  • Solvabiliteit van de schuldenaar onderzoeken
  • Een laatste krachtige aanmaning
  • Bewarend beslag leggen (waar dat kan en opportuun is)
  • Zo mogelijk invorderen via de snelle IOS-procedure, zonder rechtbank
  • Zo niet snel dagvaarden
  • Het vonnis uitvoeren en recupereren wat u toekomt

De IOS procedure staat voor Inning Onbetwiste Schulden. Daarbij schakelen wij een gerechtsdeurwaarder in zonder dat er voor de rechtbank moet gedagvaard worden. Dat kan enkel voor niet betwiste vorderingen tussen ondernemingen. 

We maken in zuivere incassodossiers op voorhand duidelijke ereloonafspraken. U weet dan bij de start wat onze tussenkomst zal kosten. In elk geval zorgen we er in die zaken voor dat u bij een succesvolle invordering minstens de hoofdsom van uw openstaande facturen recupereert.