Omring uw onderneming met professioneel advies en ijzersterke juridische geschillenbeslechting. Zo geeft u zichzelf de ruimte en de zekerheid om te groeien en te investeren in uw toekomst.

— Rechtsgebieden —

AANNEMING EN BOUW

Bouwprojecten kennen zelden een rechtlijnig en rimpelloos verloop. En in geval van schade of contractbreuk kunnen sommen en conflicten snel hoog oplopen. We helpen u die problemen te vermijden en te voorzien, en er krachtig op te antwoorden als ze zich aandienen.
 • Privaat en publiek bouwrecht
 • Schadegevallen en geschillen
 • Tienjarige aansprakelijkheid
 • Verzekeringskwesties
 • Gerechtsexpertises
 • Wet Breyne

AANSPRAKELIJKHEID EN VERZEKERING

Aansprakelijkheid kreeg destijds vijf artikels in het Burgerlijk Wetboek. Maar over de geschillenbeslechting zijn bibliotheken volgeschreven. Elk geschil vraagt tegelijk om een onderbouwde en een creatieve kijk op de realiteit. Onze specialiteit.
 • Burgerlijke en familiale aansprakelijkheid
 • Schade veroorzaakt door verkeersongevallen
 • Beroepsaansprakelijkheid
 • Lichamelijke, materiële en immateriële schade
 • Verzekeringsovereenkomsten
 • Strafrechtelijke verdediging in verkeerszaken

CONSUMENTENRECHT

Geen domein dat sneller evolueert dan handelspraktijken en consumentenbescherming. Logisch, gezien de explosie aan vernieuwende producten en marketingtechnieken. Ons team zit bovenop die evoluties en adviseert u met kennis van zaken.
 • Geoorloofde handelspraktijken
 • Geschillen rond reclame, uitverkoop en overeenkomsten op afstand
 • Onlineverkoop
 • Oneerlijke marktpraktijken

CONTRACTEN

Elk contract kent twee cruciale levensfases: die van het opstellen en ondertekenen, en die van het interpreteren en beargumenteren bij een conflict. In elk van beide gevallen hebt u nood aan een juridische specialist. Aan ons.
 • Koop en verkoop (ook internationaal)
 • Huur, handelshuur, concessie en agentuur
 • Zekerheidsovereenkomsten: borgstelling, pand, netting
 • Bijzondere samenwerkingsovereenkomsten
 • Aannemingsovereenkomsten
 • Algemene voorwaarden

INFORMATICA

De regelgeving rond onlinehandel en -reclame, en dienstverlening van internetbedrijven is intussen stevig verankerd. Maar het toepassingsgebied is nog jong en vraagt om interpretatie met inzicht. Door gemotiveerde advocaten zoals wij.
 • Overeenkomsten voor websitebouwers en hostingbedrijven
 • Registratie van domeinnamen
 • Verkopen via internet
 • Geschillen rond sociale media en onlinereclame
 • Verplichte vermeldingen op websites en webshops
 • Beveiliging van persoonsgegevens (GDPR)
 • Gebruikersvoorwaarden voor websites en apps

ONDERNEMINGEN IN MOEILIJKHEDEN

Maatregelen nemen als het water aan de lippen staat, of zelfs nog hoger, is nooit eenvoudig. Dan wilt u minstens de zekerheid dat alles juridisch correct en onderbouwd gebeurt, zodat een doorstart of vereffening zo gunstig mogelijk verloopt. Daar willen we u graag in adviseren.
 • Herstructureringen en collectief ontslag
 • Bescherming tegen beslag en vrijwaren van zekerheden
 • Ontbinding, vereffening en faillissement of gerechtelijke reorganisatie (WCO)
 • Bestuurdersaansprakelijkheid

VASTGOED

Maakt vastgoed een cruciaal deel uit van uw activiteiten als onderneming? Dan beseft u maar al te goed dat ijzersterke contracten uw verzekering voor de toekomst zijn. We helpen u bij het opstellen en verdedigen van clausules, en het realiseren van uw plannen.
 • Verkopen en verhuren
 • Projectontwikkeling en bouwpromotie
 • Mede-eigendom en appartementen

VENNOOTSCHAPSRECHT

De specifieke levensloop van vennootschappen en samenwerkingsverbanden, vraagt om een specifieke aanpak waar tactisch inzicht en juridische correctheid hand in hand gaan. We denken graag met u vooruit en reageren gepast op onverwachte incidenten.
 • Aandeelhoudersconflicten
 • Oprichting en vereffening vennootschappen
 • Statuten en aandeelhoudersovereenkomsten

INTELLECTUELE EIGENDOM (IP)

Natuurlijk wil u uw bedrijfskapitaal beschermen. Maar wat als dat niet materieel is? Hoe beschermt u uitvindingen en auteursrechten? Broncodes? En hoe bewijst u namaak? En hoe zorgt u ervoor dat uw waardevolle intellectuele eigendom maximaal rendeert voor uw onderneming?
 • Auteursrecht en naburige rechten
 • Licentieovereenkomsten
 • Merken, octrooien, tekeningen en modellen 
 • Bestrijding van namaak
 • Rechten op software en op databanken
 • Creaties van werknemers

— TE CONTACTEREN VENNOTEN IN DIT DOMEIN —

Kristof Keyzer
Bert Gregoir