Publicatie over begroting van schadevergoeding bij verkoop van onroerend goed

Auteur(s): Bert Gregoir
Geplaatst op: 18 mei 2020

Onder de titel "Alternatieven voor de 10%: een onderzoek naar de begroting van schadevergoeding bij ontbinding van koop-verkoop van onroerend goed wegens wanprestatie" verscheen in het februarinummer van het Tijdschrift voor Belgisch Handelsrecht een bewerking van de masterproef die Bert Gregoir schreef  voor de opleiding Master in Real Estate Management aan de Antwerp Management School.

Hierin wordt onderzocht hoe contractuele schadevergoeding dient begroot te worden indien een koop-verkoopovereenkomst van een onroerend goed ontbonden wordt ten laste van een van de partijen, in de fase tussen de wilsovereenstemming en de notariële akte.

Daarbij wordt onder andere het belang van het onderscheid tussen prijs en waarde nader belicht, en de impact van het tijdsverloop op de schadebepaling.