Worldline brengt handelaars in moeilijkheden

Auteur(s):
Categorie: Ondernemingsrecht,
Geplaatst op: 01 oktober 2015

Eind september werden vele handelaren geconfronteerd met de doorbetalingsproblemen bij Worldline. De getroffen handelaren moesten meer dan één week wachten op de doorstorting, door Worldline, van de elektronische betalingen van klanten.

Het hoeft geen betoog dat er bij veel handelaren liquiditeitsproblemen ontstonden, waardoor zij schade leden. Deze kan zeer divers zijn. Wij denken hierbij o.a. aan het verliezen van kortingen voor contante betalingen bij de leveranciers, uitbetalingen van lonen die in het gedrang kwamen en (para-)fiscale verplichtingen die niet tijdig konden worden nagekomen. Aan deze handelaren kunnen nalatigheidsintresten ten laste gelegd worden voor laattijdige betalingen, of nog worden intresten aangerekend voor een tijdelijke debetstand op de zichtrekeningen.

Daar Worldline hierdoor in het oog van de storm staat en genoodzaakt kan zijn om commerciële toegevingen te doen, is het aangewezen dat de getroffen handelaren, ongeacht de bepalingen in de algemene voorwaarden met Worldline, een gemotiveerde schadeclaim indienen bij Worldline en aan te dringen op vergoeding van de geleden schade. Worldline publiceert excuses op haar website en daarbij staat ook een e-mailadres hoekunnenwehelpen@worldline.com, waar men zich toe kan wenden.

Uiteraard kan u ook bij ons terecht met al uw vragen over dit onderwerp.