Publicatie: Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen

Auteur(s): Luc Eliaerts Line Hellemans
Geplaatst op: 02 februari 2016
Luc Eliaerts en Line Hellemans schreven het eerste hoofdstuk in het pas verschenen boek Actuele problemen van het socialezekerheidsrecht - deel 17 (die Keure, 2015) onder de titel: "Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen" In het boek zijn de referaten gebundeld die de auteurs hebben gehouden op 9 oktober, 23 oktober, 6 november en 20 november 2015. De bijdrage over het sociaalrechtelijk statuut van vennootschapsmandatarissen (84 p.) geeft aan welk socialezekerheidsstelsel op de verschillende vennootschapsmandatarissen toepasselijk kan zijn. Het vermoeden vervat in artikel 3 Sociaal Statuut der Zelfstandigen en in artikel 2 KB 19 december 1967 wordt uitgebreid besproken, met het overzicht van de discussies binnen rechtspraak en rechtsleer en toelichting van de nieuwe regeling sinds 1 juli 2014. De verkorte inhoudstafel is als volgt:
  • Hoofdstuk 1. Inleiding
  • Hoofdstuk 2. Sociaal statuut der zelfstandigen
  • Hoofdstuk 3. Sociaal statuut van werknemers
  • Hoofdstuk 4. Conclusie
Het boek kan besteld worden via de website van die Keure. 2 februari 2016 Sociaal statuut van vennootschapsmandatarissen - Luc Eliaerts en Line Hellemans