Sara COCKX

Advocaat – Vennoot

Sinds 2003
T +32 (0)3 260 68 88

VOORKEURMATERIES:

 • Arbeidsrecht: individueel en collectief
 • Socialezekerheidsrecht
 • Sociale inspectie en sociaal strafrecht
 • Sociale verplichtingen in de bouwsector
 • Privacy- en gegevensbeschermingsrecht
 • Zelfstandige samenwerkingsovereenkomsten

STUDIES:

 • Master in de Rechten aan de Katholieke Universiteit Leuven
 • Erasmus aan de Universiteit Panthéon-Sorbonnes te Parijs, Frankrijk
 • Opleiding Data Protection Officer bij het Data Protection Institute

TALEN:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

PUBLICATIES:

 • DIELTIENS, E. en COCKX, S., "Verboden terbeschikkingstelling van personeel in het kader van detachering: stand van zaken anno 2021", in M. SCHOUPS, S. BUSSCHER, G. DE BUYZER en K. LEMMENS (eds.), Schoups 70 jaar jubileumboek, Antwerpen, Schoups, 2021, 143-157
 • ​COCKX, S. en DIELTIENS, E. “Het nieuwe vennootschapsrecht Deel VIII: Bestuurder en werknemer: wat na het WVV?”, Pacioli 2019, afl. 488, 4-7.​
 • COCKX, S., en VAN DAMME, S. "Opzeggingsvergoeding berekenen: wat met de werknemersvoordelen?", Pacioli 2017, nr. 436, 7-12.​
 • COCKX, S., “Specifieke hoofdelijke aansprakelijkheid voor loonschulden in de bouwsector”, TBO 2017, afl. 2, 126-127.
 • COCKX, S., en VAN DAMME, S. "De (niet)aansprakelijkheid van een werknemer: Vrijgeleide voor onverantwoord gedrag?", Pacioli 2016, nr. 434, 1-4.​
 • COCKX. S. en VAN DAMME, S., "Het sociaal statuut van de dagelijkse bestuurder van een vzw", Pacioli 2016, nr. 422, 6-8.​
 • COCKX, S., en VAN DAMME, S., “Opdrachtgevers opgelet: hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden uitgebreid”, Pacioli 2016, nr. 421, 1-4.​
 • COCKX, S., en VAN DAMME, S., “De taxshift & de verlaagde sociale lasten voor werkgevers en zelfstandigen”, Pacioli 2016, nr. 419, 4-6.​
 • GOEDEME, B., COCKX, S., DE BUYZER, G., HECTORS, K., SCHOUPS, M. en LEDENT-DE SMET, S., “Buitencontractuele aansprakelijkheid”, in Bestendig Handboek Privaatrechtelijk Bouwrecht, Mechelen, Kluwer, 2015, 1-58.​
 • COCKX, S., "De elektronische aanwezigheidsregistratie op bouwwerven - Have you checked in yet?", TBO 2015, 344.​
 • COCKX, S., "De hoofdelijke aansprakelijkheid voor lonen. Stand van zaken na twee jaar toepassing van de wet”, TBO 2015, 381.​
 • SCHOUPS, M. en COCKX, S. “Wat moet u weten over de inhoudingsplicht?”, Sterck Magazine 2015, nr. 7.​
 • COCKX, S., “Extension de la responsabilité solidaire (“article 30bis”) pour les donneurs d’ordre”, La Chronique 2015, nr. 47, 40-43.​
 • COCKX, S., “Het eenheidsstatuut in de bouwsector: de uitzondering bevestigt de regel?”, TBO 2014, 107-115.​
 • COCKX, S., “Actualia arbeidsrecht in de bouwsector – Een aantal recente fraudebestrijdingsmaatregelen onder de loep”, TBO 2013, 147-156.​
 • COCKX, S., "Sociale media in de arbeidsrelatie: 'vriend' of vijand?", Or. 2012, afl. 1, 12-27.​
 • COCKX, S., "Willekeurig ontslag en misbruik van ontslagrecht. Overzicht van rechtspraak (2005-2009)", Or. 2010, afl. 4 (deel 1) en afl. 5 (deel 2).​
 • COCKX, S. en MAERTEN, P., "Overzicht Rechtspraak beschermde werknemers 2002 - 2007", Or. 2008, afl. 1, 1-29.​
 • ​COCKX, S., "De uitwinningsvergoeding uitgeteld?" in Claeys & Engels, De Arbeidsovereenkomstwet na 30 jaar... Anders bekeken, 303-311.

DIVERSEN:

 • Regelmatige spreker op webinars, seminaries en in-house opleidingen
 • Gecertifieerde Data Protection Officer