Stephanie RAETS

Advocaat – Vennoot

Sinds 2006
T +32 (0)3 260 68 88


VOORKEURMATERIES:

 • Arbeidsrecht: individueel en collectief
 • Socialezekerheidsrecht
 • Sociaal strafrecht
 • Privacy- en gegevensbeschermingsrecht

STUDIES:

 • Master in de Rechten aan de Universiteit in Antwerpen
 • Erasmus aan de Universiteit Paris Descartes in Parijs, Frankrijk

TALEN:

 • Nederlands
 • Engels
 • Frans

PUBLICATIES:

 • Auteur van “Screening van (kandidaat-)werknemers: spanningsveld tussen security en privacy”, Or. 2019, afl. 6, 186-209. 
 • Auteur van “Kostenvergoedingen voor thuiswerk: onderscheid tussen huisarbeid en telewerk”, in X., Arbeidsovereenkomstenwet na 40 jaar... opnieuw anders bekeken, 303-316.
 • Auteur van “Alles wat werkgevers moeten weten over de Algemene Verordening Gegevensbescherming (GDPR)”, Or. 2016, afl. 7, 208-225.
 • Co-auteur van “Het belang van de verkrijger bij overgang van onderneming volgens CAO nr. 32bis”, JTT 2015, afl. 1214, 145-152.
 • Co-auteur van “10 jaar Pestwet - Grensoverschrijdend of baanbrekend?”, Or. 2012, afl. 9, 236-256.
 • Co-auteur van “Discriminatie op de arbeidsplaats: gewikt en gewogen. Een overzicht van de rechtspraak van de arbeidsgerechten betreffende de antidiscriminatiewetten van 10 mei 2007”, Or. 2011, afl. 4, 90-125.

DIVERSEN:

 • Regelmatige spreker op webinars, seminaries en congressen in binnen- en buitenland
 • Gecertifieerde Data Protection Officer