Inwerkingtreding wet eenheidsstatuut

Auteur(s): Line Hellemans
Geplaatst op: 31 december 2013
De wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen, werd vandaag gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad. De wet treedt in werking op 1 januari 2014, met uitzondering van artikel 96 betreffende de financiering van externe diensten voor preventie en bescherming op het werk, dat in werking treedt op een nader door de Koning te bepalen datum. Opzeggingen betekend voor de inwerkingtreding van de wet blijven al hun gevolgen behouden. De bepalingen die de proeftijd afschaffen en voorzien in de mogelijkheid overeenkomsten van bepaalde duur of voor een duidelijk omschreven werk op te zeggen, zijn maar van toepassing op arbeidsovereenkomsten waarvan de uitvoering aanvangt na 1 januari 2014. Lees meer over het eenheidsstatuut, waaronder de details over de overgangsregeling, in onze vorige update.