Terbeschikkingstelling en uitzendarbeid in de bouwsector

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 29 december 2015

Luc Eliaerts schreef het artikel "Terbeschikkingstelling en uitzendarbeid in de bouwsector" in het Tijdschrift voor Bouwrecht en Onroerend Goed 2015/6, een themanummer gewijd aan organisatie van de bouwwerf – sociaalrechtelijke aspecten.

Het artikel is vooreerst gewijd aan het principieel verbod van terbeschikkingstelling, wanneer dit gepaard gaat met enige gezagsuitoefening door de gebruiker en waarbij specifieke aspecten voor de bouwsector worden behandeld. Daarbij worden toegelaten instructies door de gebruiker i.v.m. de welzijnswetgeving of ingevolge een schriftelijk instructierecht, dat aan beperkende voorwaarden is onderworpen, nader toegelicht. Vervolgens komen aan bod de uitzonderingen op dit uitleenverbod, m.n.:

  1. de occasionele terbeschikkingstelling van een vaste werknemer in de bouwsector,
  2. de uitzendarbeid in de bouwsector, en,
  3. de werkgeversgroepering.
Tenslotte worden twee belangrijke aandachtspunten vermeld in geval van grensoverschrijdende terbeschikkingstelling. De inhoudstafel van het themanummer van TBO vindt u op de website van TBO.