De niet-betaling van loon als misdrijf: draagwijdte

Auteur(s): Line Hellemans
Categorie: Sociaal strafrecht,
Geplaatst op: 22 februari 2016
Line Hellemans schreef in het Rechtskundig Weekblad van 6 februari 2016 (jaargang 2015-16, nr. 23, 910) een heldere analyse over de vraag, naast de niet-betaling van loon, bij welke andere vormen van vergoedingen de niet-betaling een misdrijf is, sedert de invoering van het Sociaal Strafwetboek. De vraag kwam aan de orde door de vervanging van het vroegere artikel 42 van de Loonbeschermingswet door artikel 162 Sociaal Strafwetboek: op basis van de nieuwe tekst kon gesteld worden dat naast de niet-betaling van loon thans ook de niet-betaling van andere vergoedingen strafbaar zou zijn. Denk aan beschermingsvergoedingen, opzeggingsvergoedingen of andere vergoedingen bij onregelmatig ontslag. Naar aanleiding van een vonnis over dit onderwerp van de arbeidsrechtbank te Antwerpen, afdeling Antwerpen, van 22 juli 2014 (RW 2015-16, 909) vat de auteur de stand van zaken samen in een noot onder het vonnis, met de titel "De niet-betaling van een beschermings-, opzeggings- of andere vergoeding bij onregelmatig ontslag vormt ook na de invoering van het Sociaal Strafwetboek geen misdrijf".