Terbeschikkingstelling van werknemers in vennootschapsgroepen

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 27 mei 2016
In de Sociaalrechtelijke Kronieken 2015/8 werd het artikel Terbeschikkingstelling van werknemers in vennootschapsgroepen” van Luc Eliaerts gepubliceerd. Luc Eliaerts behandelt daarin achtereenvolgens het principieel verbod van terbeschikkingstelling, de uitzondering erop bij terbeschikkingstelling tussen ondernemingen van eenzelfde economische en financiële entiteit, de mogelijkheid van terbeschikkingstelling via een werkgeversgroepering en het meervoudig werkgeverschap. De werkgeversgroepering dient te worden opgericht onder vorm van een economisch samenwerkingsverband of van een VZW. De hoofdelijkheid van de leden voor de sociale en fiscale schulden van de werkgeversgroepering is essentieel. Een erkenning door de minister van arbeid is vereist. De huidige wettelijke regeling van de werkgeversgroepering is een testfase, die loopt tot 1 juli 2016, doch zal worden verlengd tot 1 juli 2017 ingevolge advies 1973 van 23 februari 2016 van de NAR. Het opzet is dat ondertussen in de NAR een definitieve regeling van terbeschikkingstelling via een werkgeversgroepering wordt uitgewerkt.