Online seminarie: Uitzendarbeid - Welke recente evoluties?

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 14 juli 2016

Op 11 oktober 2016 geeft Luc Eliaerts een online seminarie op Lexalert.be over de recente evoluties inzake uitzendarbeid. Toegang tot het seminarie krijgt u via Lexalert.be, het seminatie gaat door van 12u tot 14u.  De volgende onderwerpen worden behandeld.

De sociale partners sloten in januari 2012 een principeakkoord over de modernisering van de regelgeving inzake uitzendarbeid. Dit akkoord mondde uit in het advies nr. 1807 van de Nationale Arbeidsraad. Het akkoord in kwestie bevatte vier onderdelen, (i) informatie en controle in verband met het gebruik van uitzendarbeid, (ii) opeenvolgende dagcontracten, (iii) motief van instroom en (iv) afschaffing van de 48-urenregel voor de vaststelling van arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid. De wet van 26 juni 2013 en de cao nr. 108 van 16 juli 2013 regelde de drie eerste onderdelen. Het wetsontwerp van 30 juni 2016 (Doc 54 1944/001) regelt het vierde onderdeel.

Luc Eliaerts gaat tijdens het seminarie in op de afschaffing van de 48-urenregel en de invoering van elektronische contracten. Verder besteedt hij aandacht de knelpunten met betrekking tot instroom, dagcontracten,… en de nieuwste evoluties in de rechtspraak. Luc Eliaerts is o.a. auteur van "Terbeschikkingstelling van werknemers en uitzendarbeid" in de APR-reeks (Kluwer, 2014). Tijdens het seminarie komen volgende topics aan bod:

 • Op welke wijze wordt de 48-urenregel afgeschaft?
 • Wat zijn de technische aspecten van de elektronische arbeidsovereenkomsten voor uitzendarbeid?
 • Waarop dient gelet bij instroom-uitzendarbeid en wat zijn de gevolgen als deze regels worden overtreden?
 • In welke mate blijven dagcontracten  toegelaten?
 • Kan een uitzendkantoor zich schuldig maken aan verboden terbeschikkingstelling en kan dit leiden tot de oninbaarheid van zijn facturen?
 • Uitzendkrachten mogen niet worden gediscrimineerd: wat kunnen de gevolgen zijn bij inbreuk hierop?
 • Hoe is de verdeling van de informatieverplichting tussen gebruiker en uitzendkantoor?
 • Kan een uitzendkantoor enige aansprakelijkheid oplopen i.v.m. de naleving van de arbeidsreglementering en welzijnswetgeving op de werkvloer die door de gebruiker moet worden verzekerd?
 • Is het uitzendkantoor of de gebruiker aansprakelijk voor schade die de uitzendkracht foutief heeft veroorzaakt?
 • Wie van deze beide partijen kan worden aangesproken wanneer een arbeidsongeval aan de uitzendkracht overkomt?
 • In welke mate moet rekening gehouden worden met uitzendkrachten bij de sociale verkiezingen?
 • Tegen welke voorwaarden hebben uitzendkantoren uit andere EU-lidstaten toegang tot de Belgische arbeidsmarkt?