Boek: Beschermde werknemers - Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk - Herziene editie

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 23 april 2013

Luc Eliaerts en Isabelle Van Hiel schreven in de reeks Bibliotheek Sociaal Recht van Larcier een volledig herwerkte editie van het boek "Beschermde werknemers - Ondernemingsraad en comité voor preventie en bescherming op het werk" naar aanleiding van de sociale verkiezingen van 2012.

Het boek geeft een overzicht van 20 jaar toepassing van de Wet van 19 maart 1991, in het licht van rechtspraak en rechtsleer. Hoewel de Wet van 19 maart 1991 zelf nauwelijks wijzigingen onderging, stond haar evolutie niet stil. In de voorbije tien jaar zorgde de rechtspraak voor de verduidelijking en aanvulling van een aantal in de rechtsleer gesignaleerde onvolkomenheden. De tweede, herwerkte versie neemt alle rechtspraak op, evenals de sinds 2002 verschenen rechtsleer. Het biedt concrete antwoorden op vragen uit de praktijk, zowel van juristen als van werkgevers en werknemers: Kan de werknemer afstand doen van zijn bescherming in het kader van een voorgenomen ontslagregeling? Is het opzetten of deelnemen aan een wilde staking een dringende reden? Kan de tewerkstelling van de beschermde werknemer geschorst worden in afwachting van een uitspraak van het arbeidsgerecht over de dwingende reden of in afwachting van een beslissing van het paritair comité in verband met de economische of technische redenen? Blijft een personeelsafgevaardigde die geen lid meer is van zijn vakorganisatie verder beschermd? etc... Het boek kan besteld worden bij Larcier via deze link.