Seminarie: "Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen"

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 25 september 2017

Op 10 oktober 2017 geven Luc Eliaerts en Tom Lemense een seminarie voor M&D Seminars over het volgende onderwerp:

‘Terbeschikkingstelling binnen de Belgische landsgrenzen’

De opleiding zal doorgaan in De Jachthoorn te Kontich op dinsdag 10 oktober 2017 van 13.30u. tot 17.00u.

Terbeschikkingstelling en uitzendarbeid zijn een grotere plaats gaan innemen in het dagelijkse leven van een onderneming. Anderzijds draagt de overheid de strijd tegen de sociale fraude, waarmede terbeschikkingstelling gepaard kan gaan, hoog in het vaandel. Het uitlenen van personeel met overdracht van werkgeversgezag is in België verboden, behalve in de door de wet voorziene uitzonderingsgevallen. Dit verbod werd ingesteld om misbruiken in de vorm van koppelbazerij te kunnen bestrijden.

Recent (30 december 2016) is ook de wet van 11 december 2016 houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers in werking getreden, die de richtlijn 2014/67/EU van 15 mei 2014 inzake de handhaving van richtlijn 96/71/EG betreffende de terbeschikkingstelling van werknemers omgezet heeft in het Belgische arbeidsrecht.

Zeer actueel zijn de nieuwe verplichtingen die vanaf 1 oktober 2017 gelden inzake detachering: buitenlandse werkgevers die werknemers naar België sturen om er tijdelijk en/of deeltijds te komen werken, moeten zoals vroeger voorafgaandelijk een Limosa-melding doen, maar vanaf 1 oktober 2017 worden een aantal nieuwe gegevenscategorieën aan deze Limosa-melding toegevoegd. 

Inschrijven kan u via deze link.

Er wordt een broodjesbuffet voorzien.