Grensoverschrijdende detachering: De omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 26 september 2017

Luc Eliaerts schreef het hoofdartikel in het Rechtskundig Weekblad van 23 september 2017 (81ste jaargang, nr. 4, p. 123), met  als titel:

Grensoverschrijdende detachering: De omzetting van de handhavingsrichtlijn 2014/67/EU

In dit artikel wordt de wet van 11 december 2016 «houdende diverse bepalingen inzake detachering van werknemers» besproken. Deze wet strekt tot omzetting van de Europese richtlijn 2014/67/EU inzake de handhaving van de Detacheringsrichtlijn 96/71/EG en tot wijziging van de IMI-verordening 1024/2012/EU.

In de eerste plaats wordt de ingevoerde hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtstreekse medecontractant bij bouwactiviteiten toegelicht, omdat deze regeling verder reikt dan de grensoverschrijdende detachering en ook van toepassing is op louter interne Belgische situaties.

Vervolgens worden onder de loep genomen: de nadere invulling van het tijdelijk karakter van de grensoverschrijdende detachering en de daadwerkelijke substantiële activiteit van de detacherende werkgever in zijn vestigingsstaat, de meldingsplicht en de documenten waarover de detacherende werkgever moet beschikken en de handhavingsmaatregelen.

Het artikel is hier beschikbaar voor abonnees.