Webinar: detachering en arbeidsrecht: laatste ontwikkelingen

Auteur(s): Luc Eliaerts
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 11 april 2018

Op 6 juni 2018 geeft Mr. Luc Eliaerts een webinar over de laatste ontwikkelingen inzake detachering en arbeidsrecht, georganiseerd door M&D Seminars.

De spreker behandelt in dit kader de globalisering van diverse economische activiteiten, waardoor omgaan met personeel internationale dimensies krijgt. In dit kader is detachering uiteraard een belangrijk onderwerp. We spreken van detachering wanneer een bedrijf werknemers tijdelijk tewerkstelt in een andere land.

In de Europese Unie moeten in dit kader bepaalde formaliteiten worden nageleefd, ook en vooral om sociale fraude te vermijden. De spreker bespreekt de bestaande regelgeving, en geeft bijzondere aandacht aan het recente arrest Altun (HvJ 6 februari 2018, Altun, C-359/16), waaruit volgt dat het eenvoudiger wordt voor inspectiediensten en sociale zekerheidsinstellingen van de ontvangststaten om fraude aan te pakken.

Het webinar vindt plaats tussen 12u en 14u.

Inschrijven kan via deze link.