Publicatie - Tuchtsancties: een handleiding voor de valkuilen bij de (on)macht van de werkgever – is the sky the limit?

Auteur(s): Tom Lemense
Geplaatst op: 09 maart 2018

Een werkgever beschikt over de mogelijkheid om werknemers te sanctioneren in geval van professionele fouten.

Deze tuchtmacht is sterk gereglementeerd en begrensd door een aantal wettelijke principes, met als belangrijkste exponent artikel 25 van de Arbeidsovereenkomstenwet: “Het beding waarbij de werkgever zich het recht voorbehoudt om de voorwaarden van de overeenkomst eenzijdig te wijzigen is nietig.” Tuchtsancties kunnen bijgevolg nooit te ingrijpend zijn.

 In het februari nummer van de juridische publicatie Oriëntatie verscheen een artikel van Tom Lemense, waarin de auteur tuchtsancties in de arbeidsrechtelijke relatie vanuit een praktische invalshoek belicht.

 Het artikel beoogt het huidige juridische kader te schetsen, maar ook een overzicht te geven van de relevante rechtspraak over de jaren heen, met een aantal tips & tricks. Hierbij wordt bv. het belang benadrukt van een duidelijk en consequent beleid.

De auteur besluit dat tuchtsancties een nuttig middel zijn, maar best terughoudend worden toegepast.