Seminarie "Actualia ontslagrecht"

 Tom Lemense en Hayat Boujdaini organiseren in samenwerking met Lexdura het seminarie “Actualia ontslagrecht”.

 De onderwerpen zijn:

  1.  Opzegging van de arbeidsovereenkomst onder het Eenheidsstatuut, met bijzondere aandacht voor recente rechtspraak;
  2. De ontslagmotivering, met bijzondere aandacht voor recente rechtspraak;
  3. Het reïntegratietraject.

 Dit seminarie wordt op twee locaties gegeven: