Wat moet de werknemer terugbetalen als de werkgever te veel heeft gestort?

Auteur(s): Pierrick De Deken
Categorie: Arbeidsrecht,
Geplaatst op: 19 november 2019

Af en toe ontvangt een werknemer meer loon dan waar hij of zij recht op heeft. Dit kan een eenvoudige vergissing zijn, maar kan betwisting opleveren als men het nadien wil rechtzetten.

Indien de werkgever te veel of ten onrechte loon betaalde, is er sprake van een onverschuldigde betaling. Welk bedrag kan de werkgever terugvorderen van de betrokken werknemer: het bruto- of nettobedrag?

Met een arrest van 16 september 2019 deed het Hof van Cassatie uitspraak over deze kwestie.

Het Hof van Cassatie verwijst naar de toepasselijke fiscale en sociaalzekerheidsrechtelijke wetsbepalingen. Het Hof verwijst o.m. naar artikel 26 van de RSZ-wet, nl. de werkgever kan het bedrag van de RSZ-bijdrage van de werknemer die hij niet tijdig heeft ingehouden, niet op de werknemer verhalen.

Het Hof van Cassatie beslist als volgt:

  • De werknemer moet het te veel ontvangen nettoloon terugbetalen;
  • Ook de ingehouden bedrijfsvoorheffing moet de werknemer terugbetalen aan de werkgever, aangezien het een voorschot is op zijn of haar belastingen;
  • De ingehouden werknemersbijdragen van 13,07% moet de werknemer niet terugbetalen. Deze bijdragen moet de werkgever dan maar zelf terugvorderen van de RSZ.